Инструкции ш фантастично пътешествие - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун

Аннотации ш фантастично пътешествие

^ Отпуснете се. Поспете дълбоко въздух. Когато издишвте, отпускайте тялото си и елитите в по-дълбоко пиво.

Насочете усещането си към темето. Представете си как косата навлиза в скалпа. По едни Инструкции ш фантастично пътешествие - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун от космите на косата си свалете усещането си под темето. 1а ч ще откриете гора от корените на косата. Благодарете на косата си, че ви овенчава със слава, благодареше па скална си Инструкции ш фантастично пътешествие - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун, че я пат. Предайте на скална си да благодари на всички клеточки на кожата ш това, че правят толкова голяма услуга па тя­лото ви. Влезте малко по-дълбоко със съзнанието си и Инструкции ш фантастично пътешествие - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун усе­тете черепа, благодарете .чу ш героичната му работа. Пре­дайте чу да благодари на всички костни клеточки ла това, че осигуряват на тялото ви скелетната структура.

Влезте със съзнанието си още малко Инструкции ш фантастично пътешествие - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун по-дълбоко в нивото па мозъка. Изпратете искрени думи на признание и благодарност на мозъка си, прекрасния орган на интелигент­ността, компютъра, който ръководи тялото ви и ви осиг­урява начини да Инструкции ш фантастично пътешествие - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун проявявате интелекта си. Като навлизате все по-дълбоко в тялото, благодарете на очите си за зре­нието, на носа - за дихателната му функция и чутье, на устата и езика - за вкусовото усещане Инструкции ш фантастично пътешествие - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун и храносмилателната функция.

Като си представите, че се плъзгате надолу по гърлото в стомаха, благодарете му за храносмилателните възмож­ности - поклон пред тази велика химическа лаборатория, способна да преработи всички композиции от Инструкции ш фантастично пътешествие - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун храна, които внасяте в него.

Около стомаха са черният дроб, панкреасът, далакът и жлъчният мехур. Благодарете им за приноса за храносми­лането и други телесни функции. От изхода на Инструкции ш фантастично пътешествие - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун стомаха вие навлизате в тънките черва. Там пътуването е криволичещо и се вие до дебелото черво. Благодарете на тънките черва за работата им като продължение на храносмилателния процес и всмукването на хранителните вещества. Когато влезете Инструкции ш фантастично пътешествие - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун в дебелото черво, където се намира апендиксът, благодарете му за работата по изхвърляне на отпадъците, непризнательна, но жизнено нужна.

Докато сте в тази част на тялото, благодарете на бъб Инструкции ш фантастично пътешествие - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун­реците за това, че почистват кръвта от отрови и за от­делителната им дейност, благодарете на размножителни­те органи, благодарете на коремните мускули и изпратете по тях благодарности и признателност на всички остана^ш мускули Инструкции ш фантастично пътешествие - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун и тъкани.

Сега влезте във вена либо артерия и заплувайте по кръвния поток. Благодарете на вените и артериите, че остават чисти, за да осигурят добро кръвообращение към всички час Инструкции ш фантастично пътешествие - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун­ти на тялото. Благодарете на кръвния поток, на червените кръвни телца и особено на белите, които действат като милиция на кръвоносната система. Благодарете им, че ви запазват непревземаеми от болести.

Временно издувайте от кръвта Инструкции ш фантастично пътешествие - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун, когато стигнете до бе­лите дробове. Благодарете на тях, че снабдяват кръвта ви с кислород,за да храни тялото и отстранява отрови. Вър­нете се в кръвния поток, после още веднъж изплувайте, ко Инструкции ш фантастично пътешествие - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун­гато стигнете сърцето. Искрено му благодарете за 24-часовата му работа като помпена станция за кръвта ви.

Върнете се отново в кръвния поток, дебаркирайте под скалпа, разклатете косата и отпътувайте извън тялото. Излезте Инструкции ш фантастично пътешествие - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун от алфа по обичайния начин, с броене, чувствайки се съвсем буден при отваряне на очите и по-добре от преди.


Занятие 23

Как възприемате для себя си

1. Затворете глаза и леко Инструкции ш фантастично пътешествие - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун ги завъртете нагоре към веждите.

2. фази 2.А, З.А, З.Б и З.В са по избор. Бройте бавно на мозг от 25 до 1. Спирайте около секунда меж числата.

А Започвайки от темето, фокусирайте съзнателното си Инструкции ш фантастично пътешествие - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун усещане върху различните части на тялото от главата до пръстите на краката. Отпускайте ги, докато преми­навате по тях.

3. Когато стигнете до 1, проектирайте мислено своя образ млад, лъчезарен, здрав Инструкции ш фантастично пътешествие - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун и привлекателен.

А Запитайте се мислено: „Защо имам този на физическом уровне заморочек?" После оставете разума си да поброди.

Б. Когато откриете, че мислите за определен човек, пред­ставете си го. З Инструкции ш фантастично пътешествие - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун.В. Представете си, че си прощавате един на друг. Вижте мислено прегръдка либо ръкостис­кане, усмивки и поклащане на глава в символ на съгласие. Усещайте колко ви е добре.

4. Повторете мислено: „Винаги ще Инструкции ш фантастично пътешествие - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун поддържам тялото и разума си съвършено здрави".

5. След това си кажете: „Ще броя от 1 до 5. Когато стигна до 5, ще отворя глаза, ще се эмоциям волшебно и в отлично здраве, ще се эмоциям по-добре Инструкции ш фантастично пътешествие - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун от преди".

6. Започнете да броите. Когато стигнете до 3, повторете: „На 5 ще отворя глаза, ще се эмоциям волшебно и в отлично здраве, ще се эмоциям по-добре от преди".

7. След 5 отворете Инструкции ш фантастично пътешествие - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун глаза и потвърдете мислено: „Аз съм на­пълно буден, эмоциям се волшебно и в отлично здраве, эмоциям се по-добре от преди. И наистина е така."


Как възприемате для себя си, своето тяло и Инструкции ш фантастично пътешествие - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун своето поведение

Когато Д.К. започнала да се обучава в курса на Силва, тя мачалась от тежки симптоми на хипогликемична потис­натост - периоди с припадъци, главозамайване и адреналиново пренапрежение. След две Инструкции ш фантастично пътешествие - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун седмици симптомите започ­нали да затихват. След два месеца изчезнали.

Но по-важното лупило, че Д.К. открила для себя си. „От десет години търся духовния ключ, който ще отключи съкровищницата на моята душа Инструкции ш фантастично пътешествие - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун. Методът Силва ми даде указание и увереност."

Психологичното тестване на курсистите на Силва е пока­зало, че те по-добре възприемат собствения си на физическом уровне образ - външния си вид и ръст Инструкции ш фантастично пътешествие - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун. Усещат, че са много по­здрави от преди. Усещат още, че са много по-способни да се разбират с членовете на семейството си и да се грижат за тях. Възприемат Инструкции ш фантастично пътешествие - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун се като много по-способни да се разби­рат с други хора.

Какво се случва с животика на хората, когато се лицезреют по­здрави и по-способни да се сработват с Инструкции ш фантастично пътешествие - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун другите? Те са по­здрави и стават по-продуктивни и в службата, и в къщи.

Какво се случва, когато те:

• се оценяват по-високо?

• са по-малко критични и отрицателно настроени?

• приемат по-голямата част Инструкции ш фантастично пътешествие - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун от для себя си?

• имат по-добра памет?

Всички тези характерни свойства се увеличават чрез Сил­ва обучението, както показват стандартизираните тестове преди и след курсовете. Курсистите проявяват повишено Инструкции ш фантастично пътешествие - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун само възприемане, което поражда увеличаване на качествата на човешкото същество.


Методът Силва за усъвършенстване на личността

Методът Силва е научен, но не може да има никакво съмнение относно духовната намеса. Возможно по тази при­чина енорийските Инструкции ш фантастично пътешествие - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун училища в Гуам са започнали неотдавна да обучават в Способа Силва педагоги и ученици. Тях­ното решение е лупило повлияно от резултатите на подобни системи в енорийските училища и на Инструкции ш фантастично пътешествие - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун Материка в Съеди­нените щати.

Системите в тези училища бяха под наблюдението на д-р Г.Т. Де Сау и в началото и края са използвали стандарти­зирани персонални тестове - тест за Инструкции ш фантастично пътешествие - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун фактори на личността, Кател 16, използван при възрастното население и ХСПК при гимназистите, и двата публикувани от Института за анализ на личността и възможностите.

Ето основните констатации:

• в практически всички тествани групи Инструкции ш фантастично пътешествие - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун участниците показват силно коригиране на нестабилната психика и движение към духовна сила, зрялост, приемане на реалността, спокойствие;

• стабилността на повишената духовна сила се потвърж­дава от последвали тестове, четири и пет месеца след обучението Инструкции ш фантастично пътешествие - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун. Дори при вторите се наблюдава допълни­телен растеж.

При обучението по Способа Силва са прилагани и други проучвателни системи в Албукерк, Ню Мексико и провин­ция Отава, Мичиган.

Ето някои Инструкции ш фантастично пътешествие - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун основни констатации:

• при възрастните има забележителна промяна - от „чувствителни, самоупрекващи се, тревожни, притесне­ни" към „самоуверени, спокойни, ведри";

• развитието в посока на вътрешно осъзнаване освобож­дава задържащи фактори в социалните взаимоотноше­ния. Група възрастни, за Инструкции ш фантастично пътешествие - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун която е използван тест 16, са се променили от „плахи, стеснителни, чувствителни към заплахи" в „спонтанни, смели в общуването";

• при по-голямата част от тестовите системи е характер­на промяна от Инструкции ш фантастично пътешествие - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун „напрегнати, безсилни, преуморени, въз­будени" към „отпуснати, силни, сдържани";

• наблюдава се преминаване от „резервираност, отчужденост, критичност, равнодушие" към „топлина, отва­ряне, съучастие";

• тестовете показват, че участниците са по-малко мнителни, недоверчиви и конкуриращи Инструкции ш фантастично пътешествие - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун се и заместо това проявяват по-силно желание да работят с други;

• забелязва се новооткрито освобождаване от предишни напрежения и вътрешен смут, подтверждено с промяна на тестовите резултати от потиснатост и песимизъм Инструкции ш фантастично пътешествие - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун към добро настроение, ентусиазъм и радост от животика.

Да обобщим, списъкът долу вляво показва изчезналите характерови черти чрез Способа Силва, а списъкът вдясно сочи засилените черти:

^ На психическом уровне нестабилен

изпълнен Инструкции ш фантастично пътешествие - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун с лоши предчувствия

самоупрекващ се

тревожен

плах

Духовно силен

зрял

приема реалността

хладнокръвен

самоуверен

застенчив

чувствителен към заплахи

напрегнат

безсилен

преуморен

превъзбуден

резервиран

ексцентричен

критичен

индифферентен

подозрителен

кариеристичен

потиснат

песимистичен

спокоен

ведър

непринуден

смел в общуване

отпуснат

кротък

непоколебим

улегнал

сдържан

отворен към другите

съпричастен

колективен

весел

ентусиазиран

Прочетете лявата колона. Тези ли са качествата, които бихте уважавали внутри себя си?

Сега прочетете дясната колона. Не описват ли те по Инструкции ш фантастично пътешествие - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун-точ­но това, което искате да бъдете?

Тестваните курсисти на Способа Силва са посочили прид­вижване от лявата към дясната колона.

Вие равномерно, за 40 деньки, ще се промените чрез прак­тикуване Инструкции ш фантастично пътешествие - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун на упражненията с броене вспять.

Колкото повече използвате в ежедневието алфа нивото си. толкова повече ще проявявате личностните свойства от дясната колона.


Занятие 24

Несъзнателно исцеление

1. Затворете глаза и леко ги завъртете нагоре към веждите Инструкции ш фантастично пътешествие - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун.

2. фази 2.А, З.А, З.Б и З.В са по избор. Бройте бавно наум от 25 до 1. Спирайте около секунда меж числата.

А. Започвайки от темето, фокусирайте съзнателното си усещане върху различните части Инструкции ш фантастично пътешествие - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун на тялото от главата до пръстите на краката. Отпускайте ги, докато преми­навате по тях.

3. Когато стигнете до 1, проектирайте мислено своя образ млад, лъчезарен, здрав и привлекателен.

А Запитайте се Инструкции ш фантастично пътешествие - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун мислено: „Защо имам този на физическом уровне заморочек?" После оставете мозга си да поброди.

Б. Когато откриете, че мислите за определен човек, пред­ставете си го.

В. Представете си, че си прощавате един на друг Инструкции ш фантастично пътешествие - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун. Вижте мислено прегръдка либо ръкостискане, усмивки и поклащане на глава в символ на съгласие. Усещайте колко ви е добре.

4. Повторете мислено: „Винаги ще поддържам тялото и разума си съвършено здрави".

5. След това Инструкции ш фантастично пътешествие - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун си кажете: „Ще броя от 1 до 5. Когато стигна до 5, ще отворя глаза, ще се эмоциям волшебно и в отлично здраве, ще се эмоциям по-добре от преди".

6. Започнете да броите. Когато стигнете Инструкции ш фантастично пътешествие - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун до 3, повторете: „На 5 ще отворя глаза, ще се эмоциям волшебно и в отлично здраве, ще се эмоциям по-добре от преди".

7. След 5 отворете глаза и потвърдете мислено: „Аз съм Инструкции ш фантастично пътешествие - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун на­пълно буден, эмоциям се волшебно и в отлично здраве, эмоциям се по-добре от преди. И наистина е така."

Възможно е само тренировката да влизате в алфа да ви излекува.

Г.С Инструкции ш фантастично пътешествие - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун. дама на около 60 години, казала на един от лекторите ни: „Ако изляза от стаята, не е защото съм отегчена. От години имам колит и получавам внезапни позиви да отида до тоалетната Инструкции ш фантастично пътешествие - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун"

„Разбирам - отговорил лекторът. - Но не се учудвайте, ако това изобщо не ви се наложи"

И не й се наложило. Само с влизането в алфа и програ­мирането на положителни мисли по време на Инструкции ш фантастично пътешествие - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун обучението жената се излекува от колит.

На друга курсистка, Луиз Оуен, лупило казано през септем­ври 1980 г., че умира. Повече от година тя боледувала от хепатит. Лекарят лупил вече готов да Инструкции ш фантастично пътешествие - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун се откаже. Хепатитът се разпространил по цялото тяло и не можел да се ограничи.

Една книжка по Способа Силва я привлякла. След като я прочела, тя потърсила Силва в телефонния указател и се записала за Инструкции ш фантастично пътешествие - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун курс, провеждан в две съботи и недели.

Пише Луиз Оуен:

„^ През седмицата меж двете части на серията имах час при моя лекар. Той направи кръвна проба и не можа Инструкции ш фантастично пътешествие - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун да повярва на това, което видя: чиста кръв!

И така, направи втора проверка, която потвърди първа­та. Не проумяваше как може някой да се излекува от пос­леден стадий на хепатит за Инструкции ш фантастично пътешествие - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун една седмица. Но трябваше да признае, че съм добре. Сега, след повече от година, съм все още здрава."

Първата половина от обучението Силва включва десети­на сеанса за алфа ниво, по петнадесетина минути всеки. Освен Инструкции ш фантастично пътешествие - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун техниките за задълбочаване на алфа и решаване на проблеми, тези „регулиращи цикли" се отнасят специално и за безсъние, главоболие и умора.

Как тогава точно те са помогнали на Луиз Инструкции ш фантастично пътешествие - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун Оуен за хепа­тита?

Циклите съдържат положителни потвърждения, че ще ви помогнат да се обучите да не се разболявате от определени болести, но хепатит не е меж тях. В циклите обаче е вклю­чено общото Инструкции ш фантастично пътешествие - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун положително уверение: „Винаги ще поддър­жам тялото и мозга си в отлично здраве".

Отбелязвам това, за да изтъкна колко са важни алфа ни­вото и атмосферата на положителната мисъл Инструкции ш фантастично пътешествие - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун. В хиляди случаи леки неразположения и оплаквания изчезват по вре­ме на обучението, дори без курсистът да използва някаква методика.

Супруга с хронична невралгия на лицето от години съобща­ва на курса, някъде по средата Инструкции ш фантастично пътешествие - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун на обучението, че няма вече тази болка.

Застрахователен агент, който по време на занятията в курса непрекъснато пита как да излекува ръката си от ар­трит и всеки път показва как не Инструкции ш фантастично пътешествие - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун може да свие пръстите си, в один момент възкликва: „Артритът ми е изчезнал" и демонст­рира пред съкурсистите си, че наистина е така.

Това не означава, че трябва да забравите техниките Инструкции ш фантастично пътешествие - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун и просто да оставате в алфа. II не се отказвайте да прилагате Способа за ваш специален здравословен заморочек, само за

щото болестта изглежда сложна либо психологията на здра­вословния заморочек не е схваната напълно Инструкции ш фантастично пътешествие - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун.

Гмурнете се. Правете го. Правете каквото ви хрумне. Пре­карвайте 15 минути в алфа. Визуализирайте се каквито сте сега. Преместете вида наляво и се регулирайте. Отново преместете вида наляво и се вижте съвършени Инструкции ш фантастично пътешествие - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун.


Занятие 25

Усъвършенстване на визуализацията

1. Затворете глаза и леко ги завъртете нагоре към веждите.

2. фази 2.А, З.А, З.Б и З.В са по избор. Бройте бавно на разум от 25 до Инструкции ш фантастично пътешествие - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун 1. Спирайте около секунда меж числата.

А. Започвайки от темето, фокусирайте съзнателното си усе­щане върху различните части на тялото от главата до пръс­тите на краката. Отпускайте ги, докато преминавате по Инструкции ш фантастично пътешествие - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун тях.

3. Когато стигнете до 1, проектирайте мислено своя образ млад, лъчезарен, здрав и привлекателен.

А. Запитайте се мислено: „Защо имам този на физическом уровне заморочек?" После оставете мозга си да поброди.

Б. Когато откриете, че мислите Инструкции ш фантастично пътешествие - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун за определен човек, пред­ставете си го.

В. Представете си, че си прощавате един на друг. Вижте мис­лено прегръдка либо ръкостискане, усмивки и поклащане на глава в символ на Инструкции ш фантастично пътешествие - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун съгласие. Усещайте колко ви е добре.

4. Повторете мислено: „Винаги ще поддържам тялото и разума си съвършено здрави".

5. След това си кажете: „Ще броя от 1 до 5. Когато стигна до 5, ще отворя глаза, ще се Инструкции ш фантастично пътешествие - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун эмоциям волшебно и в отлично здраве, ще се эмоциям по-добре от преди".

6. Започнете да броите. Когато стигнете до 3, повторете: „На 5 ще отворя глаза, ще се эмоциям волшебно и в Инструкции ш фантастично пътешествие - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун отлично здраве, ще се эмоциям по-добре от преди".

7. След 5 отворете глаза и потвърдете мислено: „Аз съм на­пълно буден, эмоциям се волшебно и в отлично здраве, эмоциям се по-добре от преди. И Инструкции ш фантастично пътешествие - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун наистина е така."


Усъвършенстване на визуализацията за по-добри резултати

В неотдавнашен кратък курс по визуализация и исцеление, проведен на годишното събрание на Асоциацията за хума­нитарна психология, Робин Казарджиян, психоаналитик, спе­циализираща Инструкции ш фантастично пътешествие - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун в управление на стреса в Харвардския меди­цински филиал на Главна болница Масачузетс, лупила попитана дали визуализацията включва самохипноза. Тя отговорила, че когато визуализираме, ние се дехипнотизираме.

Колко вярно! Когато се отпускаме Инструкции ш фантастично пътешествие - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун, ние задействаме дяс­ната половина на мозъка. При визуализиране си служим с дясната и лявата половини на мозъка. Тогава сме по-вни­мателни, по-интелигентни, с по-голям контрол. Да бъдеш хипнотизирай е Инструкции ш фантастично пътешествие - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун точно обратното. Колкото по-добре релаксираме и визуализираме, толкова по-добре лекуваме.

Помнете, че не е необходимо да се визуализирана цветен ши­рок екран либо в най-малки подробности. Колкото и дълбоко Инструкции ш фантастично пътешествие - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун да релаксирате, колкото и добре да визуализирате, чувствайте се комфортно в това състояние и продължавайте с вашата лечебна дейност. След време ще релаксирате по-дълбоко. След време ще визуализирате по-детайлно. Но Инструкции ш фантастично пътешествие - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун междувременно защо да не се използва възможността да се подобри здравето, прилагайки тези умения, независимо до какво ниво са се развили дотук?

Развитието ще върви само към по-добро и Инструкции ш фантастично пътешествие - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун по-добро. Ня­кои упражнения ще ви помогнат да усъвършенствате уме­нията си да визуализирате. Тъй като при самолечението е съществено да визуализирате для себя си, трябва да практику­вате така нареченото упражнение с Инструкции ш фантастично пътешествие - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун огледало. Погледнете се в огледало, затворете глаза и си припомнете лицето. След това отворете глаза и вижте колко точно сте си го припом­нили. Дали са лупили такива устните, носът Инструкции ш фантастично пътешествие - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун, веждите - разг­ледайте ги отблизо в огледалото. После отново затворете глаза и визуализирайте лицето си. Отворете очите. Проверете лицето си. Този път сигурно сте го направили по-добре.

В друго,по-общо Инструкции ш фантастично пътешествие - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун упражнение, визуализирайте нещо спо­менато в разговор либо прочетено в книжка. К примеру, при­ятелят ви току-що е споменал колата си. Представете си я как изглежда. Това действие няма да Инструкции ш фантастично пътешествие - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун прекъсва разговора. Создатель описва къща. Представете си как изглежда тя. Това няма да ви попречи да четете. Колкото повече визуализи­рате и си представяте, толкова повече се приспособявате да бъдете творящи. В този Инструкции ш фантастично пътешествие - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун случай вие самите сте творецът. Изгражда се вашето здраве.


Как визуализацията провокира лечебната енергия

Когато помислите да отидете до вратата, мисълта ви не се свързва с думи. Има един момент, в който задържате събитието в Инструкции ш фантастично пътешествие - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун разума си. Представяте си как отивате до вратата.

Мигновената представа е като извикване на програма в компютъра. От компютъра, вашия мозък, се иска да прин­уди тялото да произведе Инструкции ш фантастично пътешествие - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун необходимата енергия за придвиж­ване на точното ви телесно тегло на определено разстояние и да причини необходимото движение на краката, за да из­пълнят действието. И така, вашият мозък въвежда нужната промяна в Инструкции ш фантастично пътешествие - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун телесната химия и нужните мускулни движения. Ако спрете и се замислите над това просто действие, то наистина е удивително умение.

Лечението не е по-различно. То също отправя едно обик­новено искане до Инструкции ш фантастично пътешествие - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун компютъра-мозък, което се въвежда от мисловна картина. Когато в разума се задържи картина на исцеление, необходимите телесни промени се задействат от компютъра-мозък и действието се извършва.

Вие понимаете Инструкции ш фантастично пътешествие - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун как да отидете до дадена врата. С промяна на умствената представа просто сможете да канализирате необ­ходимата енергия да направи така, че да постигнете здра­вословна цел, заместо да стигнете до вратата. Но Инструкции ш фантастично пътешествие - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун има ана­логия. Когато искате да отидете до вратата, вземате реше­ние да го направите сега. Вие приемате, че като вървите, ще отидете там. Тръгвате и стигате дотам. Искате да сте добре. Решавате, че Инструкции ш фантастично пътешествие - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун ще сте добре. Вие приемате за дадено, че алфа въображението ще ви помогне да сте добре. Влизате в алфа и си представяте. Вие оздравявате.

Какви са точно причинно-следствените връзки във вери Инструкции ш фантастично пътешествие - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун­гата меж представата как имунната система сразява бак­териалните нашественици и как постигате извършването на това? Нека оставим този въпрос на психоневроимунолозите.

Влезте в алфа нивото си. Визуализирайте для себя Инструкции ш фантастично пътешествие - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун си с вашия заморочек. Да визуализирате, означава да си спомните чрез разума онова, което вече сте лицезрели с очите си либо сте си представили с разума (за разлика от въображението, което е умствено Инструкции ш фантастично пътешествие - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун проектиране на нещо, още не видяно с глаза либо не сте си го представили преди). Вие сте виждали тялото си с неговия заморочек, така че няма пречка да визуализирате либо да Инструкции ш фантастично пътешествие - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун си спомняте как изглежда нещо, вече видяно.

Следващата стъпка е да направите умствена корекция в областта на неувязка. Ако се включва нещо, което никога дотогава не сте виждали, като присаждане на кожа в Инструкции ш фантастично пътешествие - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун случай на изгаряне, разтрошаване на бъбречен камък либо армия от бели кръвни телца, влизаща в битка, тогава просто си представете как изглежда. Използвайте думата представям си заместо визуализация, защото очите ви Инструкции ш фантастично пътешествие - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун никога не са виж­дали въпросното явление, нито пък сте си го представяли някога преди. Трябва да се престорите, че понимаете как изгглежда. Вие трябва да измислите представата.

А ако представата не е Инструкции ш фантастично пътешествие - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун анатомически точна? Няма зна­чение. Вашият мозък получава съобщението, защото идеята е там и конкретно идеята за исцеление извършва програмиране­то. Мисловните представи са езикът на идеите.

В тази книжка е Инструкции ш фантастично пътешествие - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун невъзможно да се обхванат мисловните представи, прилагани за отделните здравословни проблеми. Но когато разберете простия принцип на използване на мис­ловни представи за физическо исцеление, сможете сами да се справите във всяка ситуация.


Визуализацията Инструкции ш фантастично пътешествие - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун, сравнена с въображението при лечението

За някои хора е по-удобно да визуализират, отколкото да си представят. Те възприемат представата като гипотеза, а не желаят да правят неверни гипотезы.

В лечението няма значение Инструкции ш фантастично пътешествие - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун дали отгатвате правилно. Ва­шият мозък знае какво имате предвид. От значение е онова, което правите, да ви действа успокоително. Ако не сте спо­койни, докато си представяте, това показва, че имате Инструкции ш фантастично пътешествие - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун съм­нения, а съмнението разрушава. Така че трябва да се чувствате спокойни, докато изграждате представите си.

Сега ще ви поверя нещо относно вашето въображение, което може да ви шокира Инструкции ш фантастично пътешествие - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун.


Необикновената способност на въображението

Установено е, че когато въображението създава образ, какъвто никога дотогава не е виждало, той има забележи­телна прилика с реалността. Нека да го кажа по друг начин. Ние можем да улавяме информация Инструкции ш фантастично пътешествие - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун извън обсега на нашето оптическо зрение като използваме въображението си.

Ако това ви изглежда малко возможно, нека да ви насоча към дейността, наречена „далечно виждане", която се про­вежда от много години Инструкции ш фантастично пътешествие - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун в СРИ интернешънъл в Менло парк. Калифорния. Тази мултнмилионна доларова програма, под­държана от Правителството на САЩ, проучваше техники за изграждане на по-точни и надеждни възприятия. Участ­ниците в Инструкции ш фантастично пътешествие - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун това изследване, както и в подобни изследвания, провеждани в повече от 10 други учредителскн системи, се учеха да описват предмети, сгради, географски области и дейности, отдалечени на хиляди мили. Точността на тяхното описание Инструкции ш фантастично пътешествие - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун често е достигала 80 на 100, дори сред хора без предварителна подготовка. .

Главният извод, извлечен от проучването е, че точността се усъвършенства с практика. Практиката осигурява обратна връз­ка. Учим се да ходим, като Инструкции ш фантастично пътешествие - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун опитваме и грешим. Грешката-падане дава информация на мозъчната кора и мозъкът се нау­чава да избягва в бъдеще грешката. Когато се учим да го­ворим, обратна връзка ни дават ушите Инструкции ш фантастично пътешествие - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун. По същия начин се учим да свирим на музикален инструмент чрез упражнения, по време на които получаваме слухова обратна връзка.

Умът като лечител се засилва с помощта на обратна връз­ка. Вие се Инструкции ш фантастично пътешествие - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун отпускате и се проектирате положително наст­роени. Не успявате да задействате лечебния процес. Отново се отпускате и се проектирате положително настроени. Този път лекувате. Поучили сте се от обратната връзка. Возможно Инструкции ш фантастично пътешествие - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун втория път сте релаксирали по друг начин - либо сте си пред­ставили по-ясно, либо сте отделили повече време за това. Каквото и да сте направили различно в този сеанс, то е станало Инструкции ш фантастично пътешествие - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун част от усъвършенстваното ви умение, благодаре­ние на обратната връзка, получена чрез практика.

Смайващата правда е, че аз и вие можем да проектираме съзнанието си, когато и на каквото разстояние пожелаем и знаем неща Инструкции ш фантастично пътешествие - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун, които няма начин да знаем чрез нашите сетива.

^ Простият принцит: релаксирайте и използвайте въобра­жението си.

Обяснението: активизира се дясното полукълбо на мозъ­ка, за да ни помогне да преминем осезаемите Инструкции ш фантастично пътешествие - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун граници на време и место.

Ние не използваме това специално свойство на въобра­жението, когато лекуваме для себя си, но смятаме, че е полезно при лечението на други хора.


Визуализиране Инструкции ш фантастично пътешествие - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун на вътрешно кино

СМ. лупила на 14 години. Тя мачалась от астма повече от 10 години. Майката и бащата имали разрешение да държат адреналин в къщи, за да контролират пристъпите й. Май­ката лупила регистрирана медицинска сестра Инструкции ш фантастично пътешествие - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун, а бащата - рен­тгенов техник. Все пак СМ. трябвало често да ходи в бол­ницата за спешно исцеление. Баща й прочитал за Способа Силва и решил, че ще помогне на дъщеря Инструкции ш фантастично пътешествие - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун си да се излекува. Май­ката лупила скептична, но се съгласила да не се меси.

Щом пристъпът настъпил, ето каква процедура провел бащата на дъщеря си:

„Представи си, че си вътре Инструкции ш фантастично пътешествие - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун в тялото си. Виж мислено белите си дробове. Те са сиво-розови заместо светлорозови. Не навлиза достатъчно въздух. Гледай, има едно същество в дробовете ти. Държи ръката си на един лост. Едната страна на Инструкции ш фантастично пътешествие - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун ръчката говори „болен", а другата „здрав". Тя сега е на страната болен. Това същество е игрив пакостник. Да поиграем с него. Поеми дълбоко въздух и виж какво става (от дълбокото вдишване СМ. се Инструкции ш фантастично пътешествие - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун закашляла). У-у, този въздух го погъделичка. Погледни, то е придвижило ма.1ко ръчката към здрав. Виж, дробовете ти изглеждат по-розо­ви. Нека лицезреем какво се случва, когато Инструкции ш фантастично пътешествие - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун поемеш три пъти "дълбоко въздух (СМ. отново кашля при всяко вдишване). Виж. То отново помръдна лоста към здрав. Погледни дро­бовете си - те са още по-розови".

В този момент бащата излязъл Инструкции ш фантастично пътешествие - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун от стаята, като инструк­тирал СМ. да продължи сама. Върнал се след 15 минути и попитал къде е ръчката. СМ. отговорила, че тя е на три четвърти от разстоянието до здрав. След цели 45 минути дишане Инструкции ш фантастично пътешествие - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун и представяне по същия начин, СМ. съобщила, че ръчката е на здрав. На това място СМ. легнала и бързо заспала, а пътуването до болницата лупило избегнато.

От тогава СМ. сама използвала Инструкции ш фантастично пътешествие - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун визуализация и въобра­жение. Когато чувствала, че наближава пристъп, тя се усамотявала возможно - в стаята си и е използвала техника за визуализация и представа. Тя съобщи, че се възстановявала обикновено до 5-10 минути Инструкции ш фантастично пътешествие - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун.

Тук идеята е да се измисли духовно кино, което отразява неувязка, корекцията и щастливия край. Една супруга изпол­звала за мисловната си сцена ракети. Те отскачали и с всеки отскок изхвърляли микроби. Мъж си Инструкции ш фантастично пътешествие - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун представял белите кръвни телца като флотски гмуркачи, които завладяват нах­луващите бактерии. Вие сте сценаристът, режисьорът и ди­ректорът на продукцията. Вие сътворявате това, което виж­дате в духовното кино. Ето Инструкции ш фантастично пътешествие - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун фазите:

1. Влезте в алфа нивото си.

2. Представете си, че сте в своето тяло на болното място.

3. Действие. Болестта е отстранена.

4. Няма припирание вече.

5. Завършете сеанса си.


Занятие 26

Прекъсване на нежелани навици

1. Затворете Инструкции ш фантастично пътешествие - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун глаза и леко ги завъртете нагоре към веждите.

2. фази 2.А, З.А, З.Б и З.В са по избор. Бройте бавно на мозг от 25 до 1. Спирайте около секунда меж числата.

А Инструкции ш фантастично пътешествие - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун. Започвайки от темето, фокусирайте* съзнателното си усещане върху различните части на тялото от главата до пръстите на краката. Отпускайте ги, докато преми­навате по тях.

3. Когато стигнете до 1, проектирайте мислено своя образ Инструкции ш фантастично пътешествие - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун млад, лъчезарен, здрав и привлекателен.

А Запитайте се мислено: „Защо имам този на физическом уровне заморочек?" После оставете разума си да поброди.

Б. Когато откриете, че мислите за определен човек, пред­ставете си Инструкции ш фантастично пътешествие - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун го.

В. Представете си, че си прощавате един на друг. Вижте мис­лено прегръдка либо ръкостискане, усмивки и поклащане на глава в символ на съгласие. Усещайте колко ви е добре.

4. Повторете мислено: „Винаги Инструкции ш фантастично пътешествие - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун ще поддържам тялото и разума си съвършено здрави".

5. След това си кажете: „Ще броя от 1 до 5. Когато стигна . до 5, ще отворя глаза, ще се эмоциям волшебно и в отлично здраве, ще Инструкции ш фантастично пътешествие - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун се эмоциям по-добре от преди".

6. Започнете да бройте. Когато стигнете до 3, повторете: „На 5 ще отворя глаза, ще се эмоциям волшебно и в отлично здраве, ще се эмоциям по-добре Инструкции ш фантастично пътешествие - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун от преди".

7. След 5 отворете глаза и потвърдете мислено: „Аз съм на­пълно буден, эмоциям се волшебно и в отлично здраве, эмоциям се по-добре от преди. И наистина е така/'


Надежда за алкохолици

По Инструкции ш фантастично пътешествие - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун молба на директора на дом за исцеление на алкохолици по споразумение неотдавна беше проведено изследване на група от 15 лекуващи се. Тринадесет мъже и две жени, ко­ито попълниха стандартния въпросник за Инструкции ш фантастично пътешествие - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун индивидуалния ха­рактер (16 Пф Кател), преминаха обучението по Способа Силва и след това отново попълниха въпросника.

Тестването беше проведено от психолог, който също пре­мина курса заедно с алкохолиците. Въпросникът преценява 16 личностни Инструкции ш фантастично пътешествие - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун черти.

Резултатите показаха, че едната промяна в личността на участниците се отнася до тяхната духовна сила. Този фактор е важен с това, че обяснява колко удачно либо неуспешно се справяме със ситуации, с Инструкции ш фантастично пътешествие - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун които животът ни среща. Често намалената духовна сила показва, че съществува патология.

Второто тестване на участниците показа движение към висока духовна сила, което значеше, че алкохолиците въз­приемат для себя си като насочени Инструкции ш фантастично пътешествие - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун по-духовно, отколкото ма­териално, признак за добро духовно здраве и емоционална стабилност. Духовно насочените хора, поради способността си да избират, базирована на това, че разчитат само на для себя Инструкции ш фантастично пътешествие - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун си изглежда, могат по-добре да упражняват самоконтрол над поведението и житейската насоченост. Във втория тест се отразяваше и промяната от контролирано себеугодно по­ведение към откровена, непринудена, неизопачена духовна нагласа. Изследваните Инструкции ш фантастично пътешествие - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун показаха подобрени свойства - поч­ти наивна емоционална искреност, пълна прямолинейность и непос­редствена откритост.

Участниците показаха още промяна към по-голяма са­моувереност и саморъководство. Вижда се, че зависимостта от външна подкрепа се замества с Инструкции ш фантастично пътешествие - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун упование във вътрешната увереност. Лекуващите се съобщиха за нараснала увереност в способността им да се справят с всяка ситуация, която би могла да възникне. Тази промяна беше съпътствана с поврат Инструкции ш фантастично пътешествие - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун в начина на самовъзприемане от „тихи, подтиснати и плашливи" в „храбри и общителни". Чувствителността към заплахата може да е от голямо значение за разбиране по­ведението на алкохолика. Много е възможно алкохолиците Инструкции ш фантастично пътешествие - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун да употребяват алкохол като средство, чрез което се опитват да балансират душевната либо физическата система. По-доб­рото възприемане на собствената си личност и способността да управляват възбудата си, изглежда ще Инструкции ш фантастично пътешествие - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун се окажат осъз­нати заместители на алкохола.

В други области на личността проучването показа значи­телна промяна към „отпуснато, тихо, неразстроено и улегнало състояние", обратно на „напрегнатото и разстроеното състояние". Отразеното в отговорите на групата Инструкции ш фантастично пътешествие - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун намаление на вътрешните конфликти возможно сви­детелства, че самовъзприемането на индивидите е постиг­нало по-голям контрол в духовните процеси.

Проучването бе доведено докрай шест месеца след завър­шване на обучението по Инструкции ш фантастично пътешествие - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун Способа Силва, като бяха тествани

15 лекуващи се от алкохолизъм. Дванадесет от петнадесетте не бяха употребили никакъв алкохол. Един беше изпил ча­ша вино и престанал; още един - два пъти започвал Инструкции ш фантастично пътешествие - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун да пие, но успявал да спре, без да се интоксикира до положение, изискващо болнични грижи. И при един се е наложило нас­таняване в болница за прекомерна употреба на алкохол.

В този случай, при Инструкции ш фантастично пътешествие - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун алкохолизъм корекцията не е просто да си представите ръката без чаша ракия. Тя включва заз­дравяване на слабите личностни черти, което изхвърля упованието в тази чаша. Това означава да се програмирате по Инструкции ш фантастично пътешествие - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун­ложително за засилване на фактори като самовъзприемане, самоувереност и самоупование.

Сможете мислено да затвърдите тези положителни коман­ди, докато си представяте втора картина. Визуализирайте се как откликвате на положителните команди. Вие стоите по Инструкции ш фантастично пътешествие - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун-изправен. Излъчвате нова непоколебимост. Чувствате пренебрежение към вкуса на алкохола. В очите ви поблескивай нова светлина.

Сега сте готови за трета картина: вие живеете нормален животик, без алкохол.

Не Инструкции ш фантастично пътешествие - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун искам да представям нещата опростени. Те не са. Бих предпочел да видя как един алкохолик преминава цялото обучение, така че по холистичен начин да се гмурне в този сложен заморочек, който се Инструкции ш фантастично пътешествие - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун отнася до органични и функцио­нални отношения меж части и цяло. Но мнозина могат да превъзмогнат този заморочек по описания начин. Започнете от днес.
instituta-poslediplomnogo-obrazovaniya-stranica-2.html
institute-of-business-education.html
instituti-go-primenitelno-rossii.html